Sep 29, 2010

SCAM EMAIL - Subject: BRÅDSKANDE TACK - URGENT PLEASE

From: "isaac george" - barristerisaacgeorge@gmail.com - Return-Path: obi2008@mail.kz - Received: from mail.kz (frontend03n.mail.kz [92.46.53.18]) or from [41.211.0.55] (account obi2008@mail.kz);


Käraste,
Jag är Isaac George, en advokat. En avliden kund till mig, vid namn
Andrew Parker från ditt land, som hädanefter skall kallas min klient,
vars liv och att hela hans familj var förföll samtidigt på semester i
en Holidays Resort i Phuket den 26: e december 2004 i tsunamin
naturkatastrofer.

Jag har kontaktat dig att hjälpa till att återföra pengar kvar av min
klient innan det konfiskerats eller förklarats oanvändbara av den bank
där denna insättning värderas till $ 12.5million dollar har ställts.

Denna bank har utfärdat mig ett meddelande för att kontakta de
anhöriga, eller Hänsyn skall beslagtas eftersom det är en statlig
gazette / mandat / tillåter alla banker att frysa eller konfiskera
eventuella konton som inte har varit användbara i en lång tid, Detta
är inriktad kapitalflykt för ekonomin.

Mitt förslag till er är att söka ditt medgivande att presentera dig
som närmast anhörig och mottagaren av mitt namn klient, så att
intäkterna från detta konto kan betalas ut till dig. Detta kommer att
betalas ut eller delas i dessa procentsatser, 60% för mig och 40% till
dig.

Alla juridiska handlingar för att backa upp ditt påstående som min
klient närmast anhörig kommer att tillhandahållas. Vad jag behöver är
din ärliga samarbete för att vi ser denna transaktion igenom.

Detta kommer att genomföras under ett legitimt system som skyddar dig
mot eventuella brott mot law.If denna affärsidé strider dina moraliska
värderingar, godtar min ursäkt, men om inte, så kontakta mig på gång
för att visa ditt intresse, genom att ge mig omgående följande nedan:

BRÅDSKANDE TACK.

1. Ditt fullständiga namn
2. Ditt Telefonnummer
3. Din kontaktadress.
4. Din ålder och yrke.

Din brådskande svar kommer att vara efterlängtade och uppskattade.
Ring mig på min privata telefon +233548253197 för mer information.

Hälsningar,

Isak George.

Swedish to English translation (Google translate)

URGENT PLEASE Dearest,
  
I'm Isaac George, a lawyer. A deceased client of mine, named Andrew Parker from your country, which will henceforth be known as my client, whose life and that his entire family were lapsed while on holiday in a Holidays Resort in Phuket on 26th December 2004 tsunami natural disasters.
  
I have contacted you to assist to return the money left by my client before it is confiscated or declared unusable by the bank where this deposit valued at $ 12.5million dollars have been raised.
  
This bank has issued me a notice to contact the relatives, or Account shall be confiscated because it is a government gazette / mandate / allow all banks to freeze or confiscate any accounts that have not been useful in a long time, this focuses capital flight for the economy.
  
My suggestion to you is to seek your consent to present you as next of kin and beneficiary of my name client, so that proceeds of this account can be paid to you. This will disbursed or shared in these percentages, 60% for me and 40% to you.
  
All legal documents to back up your claim as my client next of kin will be provided. What I need is your honest cooperation to enable us see this transaction through.
  
This will be executed under a legitimate arrangement that will protect you from any breach of this concept is contrary law.If your moral values, accept my apology but if not, contact me at once to show your interest by giving me immediately following below:
  
URGENT PLEASE.
  
1st Your full name 2nd Your Phone Number 3rd Your contact address. 4th Your age and occupation.
  
Your urgent reply will be highly anticipated and appreciated. Call me on my private telephone +233548253197 for more information.
  
Regards,
  
Isaac George.

No comments: